Vrijdag 18 september was de 1e gezamenlijke bijeenkomst met 34 leden van Dio Ugchelen en Primavo. De 3 werkgroepen Bestuur en organisatie / Financiën / Technische commissie hebben op deze avond verschillende plannen voorgelegd voor de samenwerking en de eventuele fusie. De leden die aanwezig waren hebben zichzelf opgegeven als vertegenwoordiger van het team waar zij zelf in spelen. Er is in kleinere groepjes met elkaar gesproken over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Het was een prettige gespreksavond en de leden zijn benieuwd welk plan verder uitgewerkt gaat worden. Nieuwe ideeën kunnen bij de eigen voorzitter / secretaris nog ingeleverd worden. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken en de eventuele nieuwe punten zal er een plan verder uitgewerkt gaan worden door de werkgroepen.

Lid van Primavo

CORONA-INFORMATIE VOOR sporthal Mheenpark, Apeldoorn:

Voor vertrek:

 • Houd je aan de algemene RIVM Corona regels om te bepalen of je kunt komen.
 • Net voor vertrek de handen wassen met water en zeep.
 • Beperk het aantal mensen (spelers, staf, supporters) dat de speellocatie bezoekt tot maximaal 12 per team. Daarmee blijven we onder het maximum van 100 mensen die in de sporthal worden toegelaten.
 • Kom bij voorkeur in sportkleding naar de zaal om de verblijftijd (en daarmee aantal mensen) in de kleedkamer te minimaliseren.
 • Neem schone eigen volleyballen mee
 • Neem hygiënische doekjes mee om de reservebank schoon te maken na elke set gebruik.

 
In de sporthal:

 • Houd je aan het Nevobo-protocol en Accres protocol.
 • Voor betreding van de zaal de handen/onderarmen wassen met water en zeep.
 • Houd je aan de aangegeven routing en informatie op de posters.
 • Geen hard stemgebruik (schreeuwen/yellen/zingen).
 • Bij wisseling van speelhelft moet het team voor gebruik de reservebank schoonmaken met desinfectiemiddel of water/zeep.
 • Douchen mag op zich wel op 1,5m afstand (max 5 mensen), maar wordt sterk afgeraden wegens verhoogd risico.
 • De kantine is op zich open, maar heeft een zeer beperkt aantal zitplaatsen (26). Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Eventueel kun je wachten in het halletje, mits dat op 1,5m nog kan (en anders de locatie verlaten).

Met natuurlijk de nodige maatregelen, waarbij de belangrijkste zijn:

 • Bij klachten blijf je thuis;
 • Behalve tijdens de training of de wedstrijd zelf, hou je 1,5 meter afstand. Dus ook tijdens korte pauzes tijdens de trainingen;
 • Douchen/toiletbezoek het liefst thuis.

 

Accres en NOC*NSF/Nevobo hebben inmiddels hun protocollen gedeeld. Deze zijn te vinden via de volgende links:

 • https://www.accres.nl/assets/uploads/files/protocol_verenigingen_sport_september_2020.pdf
  • Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen aan de richtlijnen die het RIVM stelt aan de ventilatie in (publieke)ruimtes.
  • Indien vooraf de gezondheid wordt gecheckt is er geen maximum aan het aantal personen, wel dient men qua bezoekersaantal de 1,5 meter in acht te kunnen nemen.

 

 • https://www.nevobo.nl/cms/download/6822/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf
  • Bij een corona besmetting binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende een periode door dat team of door die vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de Nevobo en de tegenstanders te laten weten. In overleg zal dan gezocht worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en).
  • Indien er een of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden
  • Voor afzeggen wegens coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de Nevobo, worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de verenigingen om hier geen misbruik van te maken.

 

In verband met het uitkomen van deze protocollen nemen wij als verenging de volgende aanvullende maatregelen:

 • Trainers worden uitgerust met ontsmettingsmiddelen om de spelmaterialen na gebruik te reinigen
 • Presentielijsten zullen bijgehouden worden tijdens trainingen
 • Aanstellen van een corona zaalwacht tijdens de wedstrijden