Met natuurlijk de nodige maatregelen, waarbij de belangrijkste zijn:

 • Bij klachten blijf je thuis;
 • Behalve tijdens de training of de wedstrijd zelf, hou je 1,5 meter afstand. Dus ook tijdens korte pauzes tijdens de trainingen;
 • Douchen/toiletbezoek het liefst thuis.

 

Accres en NOC*NSF/Nevobo hebben inmiddels hun protocollen gedeeld. Deze zijn te vinden via de volgende links:

 • https://www.accres.nl/assets/uploads/files/protocol_verenigingen_sport_september_2020.pdf
  • Al onze accommodaties worden geventileerd volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en de gebruiksfunctie. We voldoen aan de richtlijnen die het RIVM stelt aan de ventilatie in (publieke)ruimtes.
  • Indien vooraf de gezondheid wordt gecheckt is er geen maximum aan het aantal personen, wel dient men qua bezoekersaantal de 1,5 meter in acht te kunnen nemen.

 

 • https://www.nevobo.nl/cms/download/6822/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf
  • Bij een corona besmetting binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende een periode door dat team of door die vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de Nevobo en de tegenstanders te laten weten. In overleg zal dan gezocht worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en).
  • Indien er een of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden
  • Voor afzeggen wegens coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de Nevobo, worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de verenigingen om hier geen misbruik van te maken.

 

In verband met het uitkomen van deze protocollen nemen wij als verenging de volgende aanvullende maatregelen:

 • Trainers worden uitgerust met ontsmettingsmiddelen om de spelmaterialen na gebruik te reinigen
 • Presentielijsten zullen bijgehouden worden tijdens trainingen
 • Aanstellen van een corona zaalwacht tijdens de wedstrijden