In de nieuwsbrief van 18 augustus is aangegeven dat de nieuwe penningmeester door persoonlijke omstandigheden heeft moeten besluiten deze functie neer te leggen. De bestuursleden nemen nu de taken zo goed mogelijk over. Maar het zou erg fijn zijn als we weer een penningmeester hebben binnen het bestuur. Daarom bij deze een dringende oproep naar alle leden of er iemand is die deze taak op zich wel nemen. Als je meer informatie wilt over de inhoud van deze functie, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Liefst natuurlijk iemand met boekhoudkundige ervaring, maar dat is niet beslist noodzakelijk.

Zoals al eerder aangekondigd willen we op vrijdag 27 november de ALV houden. Vanwege de COVID19 maatregelen kan dit niet een fysieke bijeenkomst zijn. Daarom kiezen we voor een bijeenkomst via MS-Teams. Dit is inmiddels een veel gebruikt video-overleg systeem wat een goede mogelijkheid biedt om ieder die dat wil haar/zijn zegje te laten doen. We weten ook dat mogelijk niet iedereen even handig is met dergelijke programma’s, maar we hopen toch dat we mogen rekenen op voldoende belangstelling. Een uitnodiging hiervoor wordt binnenkort met de mail toegestuurd, waarna na aanmelding deelnemers een mail met een link voor deelname krijgen. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waarvan de contributie er (helaas weer) een van is. 

Naar aanleiding van de extra beperkende maatregelen en daarbij dat de maatregelen van half oktober tot zeker midden december van kracht zullen blijven, is het standpunt van het bestuur dat we de rest van dit jaar alle trainingen cancelen. Ook vanuit Nevobo is het bericht gekomen dat de competitie is stilgelegd tot het eind van dit jaar.

In het verlengde van het besluit om niet meer te trainen, is er ook het besluit om het decembertoernooi dit jaar niet door te laten gaan. Ook niet als het volgens de regels tegen die tijd wel weer zou mogen. Dit past bij de opmerking om niet de grenzen van wat mag op te zoeken.