Zoals al eerder aangekondigd willen we op vrijdag 27 november de ALV houden. Vanwege de COVID19 maatregelen kan dit niet een fysieke bijeenkomst zijn. Daarom kiezen we voor een bijeenkomst via MS-Teams. Dit is inmiddels een veel gebruikt video-overleg systeem wat een goede mogelijkheid biedt om ieder die dat wil haar/zijn zegje te laten doen. We weten ook dat mogelijk niet iedereen even handig is met dergelijke programma’s, maar we hopen toch dat we mogen rekenen op voldoende belangstelling. Een uitnodiging hiervoor wordt binnenkort met de mail toegestuurd, waarna na aanmelding deelnemers een mail met een link voor deelname krijgen. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waarvan de contributie er (helaas weer) een van is.