Vrijdag 18 september was de 1e gezamenlijke bijeenkomst met 34 leden van Dio Ugchelen en Primavo. De 3 werkgroepen Bestuur en organisatie / Financiën / Technische commissie hebben op deze avond verschillende plannen voorgelegd voor de samenwerking en de eventuele fusie. De leden die aanwezig waren hebben zichzelf opgegeven als vertegenwoordiger van het team waar zij zelf in spelen. Er is in kleinere groepjes met elkaar gesproken over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Het was een prettige gespreksavond en de leden zijn benieuwd welk plan verder uitgewerkt gaat worden. Nieuwe ideeën kunnen bij de eigen voorzitter / secretaris nog ingeleverd worden. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken en de eventuele nieuwe punten zal er een plan verder uitgewerkt gaan worden door de werkgroepen.

Lid van Primavo