In de nieuwsbrief van 18 augustus is aangegeven dat de nieuwe penningmeester door persoonlijke omstandigheden heeft moeten besluiten deze functie neer te leggen. De bestuursleden nemen nu de taken zo goed mogelijk over. Maar het zou erg fijn zijn als we weer een penningmeester hebben binnen het bestuur. Daarom bij deze een dringende oproep naar alle leden of er iemand is die deze taak op zich wel nemen. Als je meer informatie wilt over de inhoud van deze functie, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Liefst natuurlijk iemand met boekhoudkundige ervaring, maar dat is niet beslist noodzakelijk.

Zoals al eerder aangekondigd willen we op vrijdag 27 november de ALV houden. Vanwege de COVID19 maatregelen kan dit niet een fysieke bijeenkomst zijn. Daarom kiezen we voor een bijeenkomst via MS-Teams. Dit is inmiddels een veel gebruikt video-overleg systeem wat een goede mogelijkheid biedt om ieder die dat wil haar/zijn zegje te laten doen. We weten ook dat mogelijk niet iedereen even handig is met dergelijke programma’s, maar we hopen toch dat we mogen rekenen op voldoende belangstelling. Een uitnodiging hiervoor wordt binnenkort met de mail toegestuurd, waarna na aanmelding deelnemers een mail met een link voor deelname krijgen. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda, waarvan de contributie er (helaas weer) een van is. 

Naar aanleiding van de extra beperkende maatregelen en daarbij dat de maatregelen van half oktober tot zeker midden december van kracht zullen blijven, is het standpunt van het bestuur dat we de rest van dit jaar alle trainingen cancelen. Ook vanuit Nevobo is het bericht gekomen dat de competitie is stilgelegd tot het eind van dit jaar.

In het verlengde van het besluit om niet meer te trainen, is er ook het besluit om het decembertoernooi dit jaar niet door te laten gaan. Ook niet als het volgens de regels tegen die tijd wel weer zou mogen. Dit past bij de opmerking om niet de grenzen van wat mag op te zoeken.

Het eerste recreanten toernooi is 24 september al weer geweest. De eerste helft van dit seizoen 2020 / 2021 zijn er maar weinig teams (5 van de 12) die mee doen vanwege het corona virus. Het team de regenboog van Primavo doet de organisatie dit seizoen. Er zal net als andere jaren in de sportzaal Mheenpark gespeeld worden. Hier onder staan de datums van de andere speel avonden.

 

15 oktober 2020

19 november 2020

17 december 2020

21 januari 2021

18 februari 2021

25 maart 2021

15 april 2021

 

Als recreanten coördinator wens ik iedereen veel speelplezier toe.

Vrijdag 18 september was de 1e gezamenlijke bijeenkomst met 34 leden van Dio Ugchelen en Primavo. De 3 werkgroepen Bestuur en organisatie / Financiën / Technische commissie hebben op deze avond verschillende plannen voorgelegd voor de samenwerking en de eventuele fusie. De leden die aanwezig waren hebben zichzelf opgegeven als vertegenwoordiger van het team waar zij zelf in spelen. Er is in kleinere groepjes met elkaar gesproken over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Het was een prettige gespreksavond en de leden zijn benieuwd welk plan verder uitgewerkt gaat worden. Nieuwe ideeën kunnen bij de eigen voorzitter / secretaris nog ingeleverd worden. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken en de eventuele nieuwe punten zal er een plan verder uitgewerkt gaan worden door de werkgroepen.

Lid van Primavo